Jan Van Den Dobbelsteen

 

Werken / Works

links.

Curriculum Vitae

... >

Het oeuvre van Jan Van Den Dobbelsteen is geworteld in de fundamentele schilderkunst, die in Nederland in 1975 door een expositie in het Stedelijk Museum algemene bekendheid kreeg. Het ging Van Den Dobbelsteen echter niet in eerste instantie om de schildertechniek. Het soort kunst sloot juist aan bij zijn metafysische ideeën over de verborgen krachten die in alle materie besloten liggen. Tot 1987 sprak hij nooit over zijn metafysische opvatting van kunst. In de expositie Tussenblik kwam daar verandering in. Sindsdien is Van Den Dobbelsteen heel expliciet in zijn spirituele benadering van kunst. Hij gaat daarin heel eclectisch en syncretistisch te werk. Hij combineert moeiteloos vormen van boeddhisme en taoïsme met christelijke Middeleeuwse mystiek, met de esoterische kunstopvattingen van de avant-garde van 1900 en met de theorie van Zone Autonome Temporaire (TAZ) van de hedendaagse anarchistische filosoof Hakim Bey. Van Den Dobbelsteen werkt in alle soorten media, van schilderkunst tot installaties en geluidsprojecten. .(Marty Bax, 2008)

1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 .11 .12 .13 .14 .15 .16 .17 .18 .19 .20..21..22..23..24..25.

....cosmic volume.....jada.